20. Polskie Mistrzostwa Modelowania Paznokci - Kat. AKRYL

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 16.01.2018 10:00

100,00 zł

zakończona

Opis wydarzenia
20. Polskie Mistrzostwa w Modelowaniu Paznokci  20. Polskie Mistrzostwa w Modelowaniu Paznokci odbywają się w dwóch technikach do wyboru: - żel - akryl W mistrzostwach może wziąć udział każdy(a) stylista(ka) paznokci posiadający(ca) stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski (wymagane jest odznaczenie odpowiedniego oświadczenia na formularzu rejestracyjnym) lub obywatelstwo polskie bądź Kartę Polaka, po okazaniu dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe (kopia dyplomu, świadectwa).  Data: 4.03.2018 Uwaga: Mistrzostwa nie są objęte klasyfikacją międzynarodową!  ZGŁOSZENIENależy wypełnić zgłoszenie elektroniczne na stronie wiosna.beauty-fairs.com.pl oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów: dokument potwierdzający przebyte szkolenia z zakresu stylizacji paznokci (skan drogą e-mailową). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 stycznia 2018. Bezzwrotna opłata wpisowa wynosi 100 zł. Uczestnik zostanie wpisany na listę dopiero po uiszczeniu opłaty wpisowej na konto ING Bank Śląski o/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 oraz po dosłaniu kompletu dokumentów. Maksymalna ilość uczestników wynosi 36 (po 18 osób w każdej kategorii).  ZADANIE/KRYTERIA/OCENA Zadanie polega na wymodelowaniu paznokci obu dłoni. Paznokcie należy opracować technicznie perfekcyjnie ze szczególnym uwzględnieniem budowy paznokcia, kształtu i barwy oraz przejrzystości. Przy rejestracji każdy uczestnik musi zdecydować się na jedną technikę – żel lub akryl. Dokładny przebieg, harmonogram i szczegółowe kryteria oceny każdy uczestnik otrzymuje wraz z dopuszczeniem do konkursu. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu mistrzostw, każdy uczestnik powinien zgłosić się zgodnie z harmonogramem do rejestracji i okazać polski dowód osobisty lub paszport. – Każdy uczestnik pracuje ze swoim modelem(ką). – Nie wolno używać frezarek do paznokci. – Tipsy frencz są zabronione. – Nie wolno stosować materiałów kamuflujących oraz żeli nabłyszczających. – Paznokcie przedłużone lub z resztkami materiału nie zostaną dopuszczone do mistrzostw. – Uczestnicy przynoszą ze sobą sprzęt i materiały do pracy, włącznie z lampą UV do paznokci (gniazdko jest udostępniane).– Każdy uczestnik ma 2,5 godziny na wykonanie zadania.  W podanym czasie musi polakierować paznokcie jednej dłoni, paznokcie drugiej dłoni pozostają niepolakierowane. Jednolity lakier jest dostarczany przez organizatora. Dozwolone jest lakierowanie wyłącznie tym lakierem. Obowiązuje całkowity zakaz palenia, fotografowania i używania telefonów komórkowych. Każdy uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć z mistrzostw oraz użycie ich do celów reklamowych. Uczestnicy i modele muszą być ubrani w jednolite stroje. Ubiór nie może posiadać żadnych nadruków reklamowych. Organizator zapewnia koszulki mistrzostw.  NAGRODY Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej z technik otrzymują cenne nagrody rzeczowe od sponsorów konkursu oraz roczne prenumeraty magazynu BEAUTY FORUM. Nagrody są przyznawane w obu kategoriach technicznych. POZOSTAŁE WARUNKI Zgłoszenie do Polskich Mistrzostw Modelowania Paznokci jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.  WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu. 

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 26.10.2017 10:00
Zakończenie: 04.03.2018 18:00

Targi BEAUTY FORUM, Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56c Warszawa

Strona wydarzenia:
http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...